PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MẦM NON MI SA                                     Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

            Số :    /TB - MNMS                                                                          Gia Nghĩa, ngày 10  tháng11  năm 2011


THÔNG BÁO
V/v phân công nhiệm vụ các tổ, đoàn thể, giáo viên, nhân viên  
Trường Mầm non Mi Sa.
***
 Căn cứ Quy chế hoạt động số 01-QC/MN ngày 22/ 02/2011 của Trường mầm non Mi Sa, về quy chế hoạt động của trường. Nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động, đánh giá đúng thực chất năng lực và hiệu quả công tác của tập thể và cá nhân; làm cơ sở cho việc bình xét thi đua, khen thưởng và kỷ luật. BGH nhà trường Thông báo phân công nhiệm vụ cho các tổ, đoàn thể, giáo viên, nhân viên cụ thể như sau:
1. Các tổ
1.1 Tổ chuyên môn:  Đ/c Trần Thị Kiều Loan: Tổ trưởng
 * Nhiệm vụ
- Lên kế hoạch tháng cụ thể thực hiện đúng sự phân công của BGH ký duyệt giáo án cho các tổ viên tuần/ 1 lần.
- Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ, giúp tổ viên xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học.        
- Tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác của tổ viên. 
1.2 Tổ Văn phòng, thư ký: Đ/c Nguyễn Văn Tài: Tổ trưởng
* Nhiệm vụ
- Ghi chép sổ thu, chi có ký nhận của phụ huynh học sinh khi nộp tiền, khi viết xong hiệu trưởng ký nhận duyệt đến thủ quỹ lĩnh tiền, hàng tháng có kế hoạch quyết toán cụ thể rõ ràng trên sổ sách.
- Theo dõi CSVC nhà trường.
- Đảm bảo trung thực;
- Chi lương theo đúng quy định.
 2. Các tổ chức đoàn thể
2.1 Công đoàn:  Đ/c Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch công đoàn
* Nhiệm vụ
- Động viên cán bộ giáo viên trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị xây dựng mối đoàn kết trong nhà trường là tổ trưởng tu dưỡng của các đồng chí giáo viên là quần chúng tích cực phấn đấu vào Đảng.
- Hàng tháng họp BCH CĐ cơ sở /lần trước khi sinh hoạt công đoàn cùng với hội đồng.
- Cùng tham gia họp xét duyệt thi đua tháng, học kỳ, cả năm.
- Quan tâm chăm lo đời sống CBGV trong trường, xây dựng quỹ tình thương chăm lo quan tâm các cháu nhân ngày lễ tết, trung thu, ngày 1/6.
2.2 Chi đoàn:  Đ/c Trần Thị Lý, Bí thư chi đoàn
* Nhiệm vụ
- Lên kế hoạch hoạt động của Chi đoàn, tổ chức sinh hoạt hàng tháng; phát động thi đua; phối hợp với công đoàn và tổ chuyên môn xây dựng mối đoàn kết bó giữa cán bộ, công nhân viên nhà trường.
3. Giáo viên:
3.1 Nhiệm vụ chung
- Dạy theo chủ đề nhà trường đề ra; lên kế hoạch hoạt động theo tuần gửi BGH phê duyệt. Thực hiện đúng thời gian biểu và nội quy, quy chế của nhà trường đề ra.
- Soạn bài trước 01 ngày.
- Nghỉ phải có lý do chính đáng được sự đồng ý của BGH mới được nghỉ.
- Nghỉ phải có giấy xin phép và nghỉ ngày nào trừ lương ngày đó ( Nếu nghỉ ốm phải có giấy của bệnh viện).
- Dự hội đồng phải ghi chép đầy đủ, một tháng dự giờ đồng nghiệp 1- 2 tiết, có sổ dự giờ cá nhân.
- Không đi muộn về sớm, trả trẻ đúng người nhà, nếu đón hộ phải là người người quen của giáo viên.
- Phát hiện cháu ốm, tai nạn phải sơ cứu ban đầu tại chỗ rồi đưa cháu đến bệnh viện; không tự ý cho cháu về giữa giờ khi không có ý kiến của BGH.
- Họp phụ huynh 1 năm 3 lần, phải lên kế hoạch và ngày họp có biên bản cuộc họp.
- Không được tự ý bỏ lớp trong giờ làm việc mà chưa có sự đồng ý của BGH cho phép.
- Thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến với BGH nhà trường, công đoàn xây dựng nhà trường là 1 gia đình lớn.
- Đảm bảo nội quy chung, thời gian giờ giấc.
- Mặc áo dài thứ 2, 4, thứ 3 và 5 đồ vét; thứ 6 mặt sovin áo xanh quần tây Thứ 7 mặc tự do; quần áo, đầu tóc gọn, sạch, hợp công việc.
- Bảo quản tài sản chung của nhà trường và của lớp;
- Chấp hành đúng cam kết với nhà trường;
- Chấp hành mọi sự phân công điều động của BGH nhà trường.
3.2 Nhiệm vụ cụ thể :
3.2.1 GVCN  lớp Lá: Nguyễn Thị Sen
- Rèn chữ và luyện đọc thành thạo cho các bé trước khi vào lớp 1. Phối hợp với Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dự giờ thăm lớp, đánh giá nhận xét và có báo cáo tuần qua; đề ra kế hoạch tuần tới để BGH tổng hợp nội dung sinh hoạt giao ban hàng tuần (trưa thứ 2 hàng tuần).
3.2.2 GVCN  lớp Chồi 1:
- Đ/c Trần Thị Kiều Loan, chủ nhiệm tuần chẵn và làm bảo mẫu tuần lẻ; chịu trách nhiệm chính số học sinh từ 01 đến 15 (theo vần anpab);  
 - Đ/c Nguyễn Thị Loan,  chủ nhiệm tuần lẻ và làm bảo mẫu tuần chẵn; chịu trách nhiệm chính số học sinh còn lại.
- Rèn chữ và luyện đọc cho các bé. Đ/c Kiều Loan tổng hợp báo cáo và xây dựng kế hoạch chuyên môn và chủ trì họp chuyên môn 2 lần/tháng ( ngày 15 và 30 hàng tháng, nếu trùng ngày thứ bảy và chủ nhật thì sinh hoạt vào ngày tiếp theo); mời chủ trường, BGH dự họp.
3.2.3 GVCN lớp Chồi 2:  Đ/c Trần Thị Hải Lý
- Rèn chữ và luyện đọc cho các bé.
- Cho bé nhận biết các màu, chọn màu tô vào các bức tranh
- Biết nặn các con vật, đồ vật mà bé thích
3.2.4 GVCN lớp Mầm
- Đ/c Nguyễn Thị Lâu, chủ nhiệm tuần chẵn và làm bảo mẫu tuần lẻ; chịu trách nhiệm chính số học sinh từ 01 đến 17 (theo vần anpab);
 - Đ/c Bùi Thị Hồng Thùy, chủ nhiệm tuần lẻ và làm bảo mẫu tuần chẵn; chịu trách nhiệm chính số học sinh còn lại.
- Rèn cho bé biết kể chuyện, đọc thơ và múa hát
- Giúp bé nhận biết màu và các con vật;
3.2.5 GVCN lớp Trẻ
- Đ/c Nguyễn Thị Phương, chủ nhiệm lớp trẻ;
- Đ/c Lê Thị Thủy, phụ làm bảo mẫu; cập nhật chứng từ cuối ngày và cuối tháng để làm báo cáo.
- Giữ vệ sinh sạch sẽ, chăm sóc trẻ tốt, dạy trẻ biết hát, trò chơi và đọc thơ
3.2.6 Cấp dưỡng: Đ/c Lý Thị Thùy Trang
- Thay đổi thực đơn theo tuần; theo mùa giữ vệ sinh sạch sẽ nhà ăn, đồ dùng, thực hiện ATTP theo quy định; giám sát các khẩu phần ăn của trẻ; thường xuyên theo dõi biến động của trẻ về biếng ăn, có kế hoạch phối hợp với BGH và gia đình chăm lo những bé biếng ăn và suy dinh dưỡng; những bé nguy cơ béo phì.
4. Các hành vi giáo viên và nhân viên không được làm
4.1 Đối với giáo viên
- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp;
- Xuyên tạc nội dung giáo dục;
- Bỏ giờ, bỏ buổi dạy; tùy tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục;
- Đối xử không công bằng đối với trẻ em;
- Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em; làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
4.2 Đối với nhân viên
- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của trẻ em và đồng nghiệp;
- Đối xử không công bằng đối với trẻ em;
- Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em; làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Trên đây là Thông báo phân công trách nhiệm cụ thể và những điểm cần lưu ý của CB, CNV nhà trường. Đề nghị cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường bám sát thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh với BGH nhà trường để điều chỉnh bổ sung phù hợp./.
 
Nơi nhận:                                                                 
- Phòng GD – ĐT                                                                  
- BGH;
- Cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường;
- Lưu VP, VT.                                                                
 
 HIỆU TRƯỞNG
                                                                                         Nguyễn Thị Vang
 

Bạn biết Website Mamnonmisa.edu.vn từ đâu?

Google

Người Khác Giới Thiệu

Từ Nhà Trường

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê
  • Đang truy cập: 2
  • Khách viếng thăm: 1
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1972
  • Tháng hiện tại: 44417
  • Tổng lượt truy cập: 744622